logo id kielce
TwitterRSS FeedPinterest

Akcja społeczna Zapraszamy do stołu

Akcja społeczna Zapraszamy do stołu, której pomysłodawczynami są Olga Grabiwoda, Paula Dulnik oraz Joanna Kurkiewicz, stała się najpopularniejszym cyklem wydarzeń odbywających się w Institute of Design Kielce w minionym roku. 

W ośmiu spotkaniach odbywających się na przełomie lipca i grudnia wzięło udział ponad 500 osób. Ostatniemu wydarzeniu z cyklu towarzyszyła wystawa Stół prezentująca dokonania studentów ASP w Gdańsku oraz komunikację wizualną przygotowaną przez Joannę Kurkiewicz na potrzeby akcji. Patrz: http://www.idkielce.pl/pl/onas/aktualnosci/223-stol1


Od września 2013 do stycznia 2014 Paula Dulnik i Olga Grabiwoda reprezentujące akcję Zapraszamy do stołu, odbyły internetowo-stacjonarny kurs wspierający umiejętności obywatelskie (wiedza na temat praw i obowiązków, metody strażnicze/kontrolne, wykorzystanie posiadanych praw w interesie publicznym) oraz reporterskie (dokumentacja podjętych działań). Organizatorem spotkań były Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.

Całość kursu opierała się na konkretnych zagadnieniach i problemach, które uczestnicy zaobserwowali w swoich społecznościach i które chcieliby zmienić. W przypadku zespołu Institute of Design Kielce była to kwestia dotycząca promocji designu oraz kształotowania świadomości wspólnoty w mieszkańcach miasta. Wiodącą inicjatywą było wspieranie idei programu Zapraszamy do stołu.  

W marcu 2014 roku w kinie Muranów w Warszawie odbył się uroczysty pokaz nakręconych reportaży i spotkanie uczestników wieńczące projekt.  Patrz: http://www.idkielce.pl/pl/onas/aktualnosci/258-muranowkino

Założenia akcji:

Społeczność
Celem akcji jest aktywacja pokolenia Y — ”generacji Net” silnie skupionej na wykorzystywaniu nowych technologii, a jednocześnie dążącej do tworzenia trwałych relacji poza światem wirtualnym.
Wśród 10 przykazań generacji Y pojawia się hasło ”Zamiast niszczyć, zadbaj” — rozumiane jako dbałość o siebie, innych , naszą planetę i wyznawane wartości. 

Zapraszamy do stołu jest ideą, która pozwala mieszkańcom naszego miasta tworzyć nową jakość i przynależeć do lokalnej wspólnoty. Coraz więcej mówi się o potrzebie dbałości o lokalne środowisko — miasto ma stać się ośrodkiem umożliwiającym życie w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Slow food/Slow life
Ideą przyświecającą powstaniu inicjatywy Zapraszamy do stołu było skupienie wokół tytułowego stołu, lokalnej społeczności, która odczuwa coraz większą potrzebę zmian objawiającą się poprzez celebrację jedzenia, ukierunkowaną aktywność fizyczną, dążenie do samorozwoju, tworzenie wspólnoty, stanowiącą jednocześnie  przeciwwagę dla kultury fast life i fast food. 

Design
Zapraszamy do Stołu to nie tylko akcja społeczna dla mieszkańców Kielc, to również cykl wydarzeń w czasie których mają miejsce prezentacje twórców z pogranicza sztuki i designu. Wartość edukacyjna spotkań  przy stole polega na pobudzeniu zainteresowaniu uczestników nie tylko samym procesem wspólnego spożywania posiłków, ale również formą w jakiej ma to miejsce. Akcja ma na celu promocję food designu, jako możliwości połączenia sztuki kulinarnej z wrażeniami wizualnymi i estetycznymi.

Komunikacja wizualna
Komunikacja wizualna stworzona na potrzeby akcji Zapraszamy do stołu wykorzystuje motywy tradycyjnych wzorów serwetek, które drukowane są na różnych elementach wchodzących w skład instalacji — blatach stołów, menu, krzesłach, zaproszeniach, podkładkach pod naczynia, porcelanie, lampionach. 

Identyfikacja oparta jest na technice druku wypukłego. Założeniem akcji jest wykorzystanie surowców naturalnych takich jak drewno, płótno lniane, papier czerpany oraz surowców wtórnych (redesign gotowych przedmiotów) np. zastawa stołowa, na którą nałożone zostały kalki ceramiczne, krzesła odnowione i opieczętowane motywem akcji.
Autorką komunikacji wizualnej jest Joanna Kurkiewicz.


Zdjęcia: Paula Dulnik, Olga Grabiwoda
Tekst: Paula Dulnik